สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ
สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ

NW0012

หมวด: Weather เผยแพร่เมื่อ: วันศุกร์, 26 สิงหาคม 2565 เขียนโดย Super User พิมพ์

ความเร็วลมและทิศทาง
อุณหภูมิอากาศ(°C)
-
ความชิ้นสัมพัทธ์(%RH)
-
อุณภูมิจุดน้ำค้าง(°C)
-
ความกดอากาศ(hPa)
-
ฝนรายวัน(24hr)
-
ดัชนีความร้อน(°C)
-
แสงอาทิตย์(W/m2)
275
PPFD(umol/m2/s)
-
NETRADIO(umol)
-
ความชื้นดิน(%VWC)
0
อุณภูมิดิน(°C)
-
เหนี่ยวนำไฟฟ้าดิน(us/cm)
-
Battery(V)
14.66
Current(A)
-
Power(W)
-

สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: NW0021

[1] ถนนชยางกูร ตำบล ขามเฒ่า อำเภอเมืองนครพนม นครพนม 48000
GPS: 17.26908 N,104.78488 E,Alt:130 m.
Last Updated on 11:25:00 30/08/2019

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย
อุณหภูมิอากาศ 23.88 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 100 %RH
ความเร็วลม 2.3 Km/h.
ความเร็วลมกระโชก 0 Km/h.
ทิศทางลม 89° E
พลังงานแสงอาทิตย์ 275 W/m2
ความกดอากาศ(MSL)
998.18
hPa
ความชื้นในดิน 0 %vwc
อุณหภูมิในดิน 0 °C
ข้อมูลสรุป ค่าวัด หน่วย
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 23.89 °C
ดัชนีความร้อน 23.88 °C
อุณหภูมิอากาศต่ำสุด 23.3 °C
อุณหภูมิอากาศสูงสุด 28.3 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุด 100 %RH
ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 100 %RH
พลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด 312 W/m2
ฝนสะสมย้อนหลัง 1 ชม. 0 mm.
ฝนสะสมย้อนหลัง 3 ชม. 0 mm.
ฝนสะสมย้อนหลัง 24 ชม. 0 mm.
ฝนสะสมย้อนหลัง 72 ชม. 0 mm.
ฝนตามเวลา GMT 7.00น. 0 mm.

พยากรณ์อากาศล่วงหน้า


ที่มาอ้างอิงจาก:https://www.yr.no/en/forecast/graph/2-8345288/Thailand/Nakhon%20Sawan/Wat%20Dong%20Ban%20Pho

ฮิต: 1214