สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ
สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ

AWS Display

หมวด: Weather เผยแพร่เมื่อ: วันศุกร์, 26 สิงหาคม 2565 เขียนโดย Super User พิมพ์

ความเร็วลมและทิศทาง
อุณหภูมิอากาศ(°C)
-
ความชิ้นสัมพัทธ์(%RH)
-
อุณภูมิจุดน้ำค้าง(°C)
-
ความกดอากาศ(hPa)
-
ฝนรายวัน(24hr)
-
ดัชนีความร้อน(°C)
-
แสงอาทิตย์(W/m2)
2
PPFD(umol/m2/s)
-
NETRADIO(umol)
-
ความชื้นดิน(%VWC)
0
อุณภูมิดิน(°C)
-
เหนี่ยวนำไฟฟ้าดิน(us/cm)
-
Battery(V)
-12.9
Current(A)
-
Power(W)
-

สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: NW0023

[3] ตำบล ขามเฒ่า อำเภอเมืองนครพนม นครพนม 48000
GPS: 17.2803 N,104.7861 E,Alt:130 m.
Last Updated on 06:40:00 02/12/2022

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย
อุณหภูมิอากาศ 30.7 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 100 %RH
ความเร็วลม 0 Km/h.
ความเร็วลมกระโชก 0 Km/h.
ทิศทางลม -
พลังงานแสงอาทิตย์ 2 W/m2
ความกดอากาศ(MSL)
327.34
hPa
ความชื้นในดิน 0 %vwc
อุณหภูมิในดิน 0 °C
ข้อมูลสรุป ค่าวัด หน่วย
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 30.69 °C
ดัชนีความร้อน 30.7 °C
อุณหภูมิอากาศต่ำสุด 30.7 °C
อุณหภูมิอากาศสูงสุด 30.7 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุด 100 %RH
ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 100 %RH
พลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด 2 W/m2
ฝนสะสมย้อนหลัง 1 ชม. 0 mm.
ฝนสะสมย้อนหลัง 3 ชม. 0 mm.
ฝนสะสมย้อนหลัง 24 ชม. 0 mm.
ฝนสะสมย้อนหลัง 72 ชม. 0 mm.
ฝนตามเวลา GMT 7.00น. 0 mm.

พยากรณ์อากาศล่วงหน้า


ที่มาอ้างอิงจาก:https://www.yr.no/en/forecast/graph/2-8345288/Thailand/Nakhon%20Sawan/Wat%20Dong%20Ban%20Pho

ฮิต: 12369