สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ
สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ

อุณหภูมิอากาศ(°C)
-
ความชิ้นสัมพัทธ์(%RH)
-
อุณภูมิจุดน้ำค้าง(°C)
-
ความกดอากาศ(hPa)
-
แสงอาทิตย์(W/m2)
0
ดัชนีความร้อน(°C)
-/div>
QUANTUM(umol)
0
NETRADIO(umol)
0
ฝนรายวัน(24hr)
-
ความชื้นดิน(%VWC)
อุณภูมิดิน(°C)
ความเร็วลม(km/h)
-
ฝุ่น PM 1.0(ppm)
ฝุ่น PM 2.5(ppm)
ฝุ่น PM 10(ppm)

สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: NW0016

อุทยานดอยสอยมาลัย จ.ตาก
GPS: 17.0682 N,99.086 E,Alt:160 m.
Last Updated on 02:00:00 21/10/2020

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย
อุณหภูมิอากาศ 22.78 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 21.8 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 94 %RH
ความเร็วลม 0.3 Km/h.
ความเร็วลมกระโชก 1.1 Km/h.
ทิศทางลม N
พลังงานแสงอาทิตย์ 649.661 W/m2
ความกดอากาศ 1009.38 hPa
ความกดอากาศ(MSL) 1011 hPa
ข้อมูลสรุป ค่าวัด หน่วย
อุณหภูมิอากาศต่ำสุด 22.4 °C
อุณหภูมิอากาศสูงสุด 24.9 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุด 82.9 %RH
ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 95 %RH
พลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด 410 W/m2
ฝนสะสมย้อนหลัง 1 ชม. 0 mm.
ฝนสะสมย้อนหลัง 3 ชม. 0 mm.
ฝนสะสมย้อนหลัง 24 ชม. 0 mm.
ฝนสะสมย้อนหลัง 72 ชม. 0 mm.
ฝนตามเวลา GMT 7.00น. 0 mm.

พยากรณ์อากาศล่วงหน้า


ที่มาอ้างอิงจาก:https://www.yr.no/en/forecast/graph/2-8345288/Thailand/Nakhon%20Sawan/Wat%20Dong%20Ban%20Pho