Server Maintenance
**ขออภัยในความไม่สะดวก**
ขณะนี้อยู่ในช่วงบำรุงรักษาเครื่องเซิร์ฟเวอร์ อาจจะทำให้ไม่สามารถใช้งานได้เป็นบางครั้งคราว

 
Satellite Image

 
Thai Marine Meteorological Center
Wind field at 850 hPa Unit degree/knots
Wind field at 850 hPa Unit degree/knots
Relative vorticity at 500 hPa Unit *10**(-5) 1/SecondRelative vorticity at 500 hPa Unit *10**(-5) 1/Second

Fine grid Significant Wave Height Fine grid Significant Wave Height
Storm Surge model output
Storm Surge model output

Ref.: Thai Marine Meteorological Center

 
Weather News
Monday, 24 November 2014 14:47

พยากรณ์อากาศประจำวัน - ภาคเหนือ
พยากรณ์อากาศ โดย กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

พยากรณ์อากาศ ภาคเหนือ วันที่ 24/11/2014
วันที่ 24/11/2014 ตั้งแต่เวลา 17:00 น. วันนี้ - 17:00 น. วันพรุ่งนี้
อากาศหนาวทางตอนบนของภาค อุณหภูมิต่ำสุด 14-15 องศาเซลเซียส ส่วนทางตอนล่างของภาคอากาศเย็น อุณหภูมิต่ำสุด 16-21 องศาเซลเซียส กับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาในบางพื้นที่ อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 7-14 องศาเซลเซียส ลมตะวันตก ความเร็ว 10-30 กม./ชม.
คาดหมายอุณหภูมิ (°C)
เชียงราย  สูงสุด 30  ต่ำสุด 17
เชียงใหม่  สูงสุด 31  ต่ำสุด 18
สุโขทัย  สูงสุด 32  ต่ำสุด 20
ลำปาง  สูงสุด 32  ต่ำสุด 17
พยากรณ์อากาศประจำวัน - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พยากรณ์อากาศ โดย กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

พยากรณ์อากาศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 24/11/2014
วันที่ 24/11/2014 ตั้งแต่เวลา 17:00 น. วันนี้ - 17:00 น. วันพรุ่งนี้
อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า โดยมีฝนบางแห่ง ร้อยละ10 ของพื้นที่ ส่วนมากทางตอนล่างของภาค อุณหภูมิต่ำสุด 16-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 10-14 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.
คาดหมายอุณหภูมิ (°C)
เลย  สูงสุด 31  ต่ำสุด 18
อุบลราชธานี  สูงสุด 33  ต่ำสุด 21
นครราชสีมา  สูงสุด 32  ต่ำสุด 21
นครพนม  สูงสุด 32  ต่ำสุด 19
พยากรณ์อากาศประจำวัน - ภาคกลาง
พยากรณ์อากาศ โดย กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

พยากรณ์อากาศ ภาคกลาง วันที่ 24/11/2014
วันที่ 24/11/2014 ตั้งแต่เวลา 17:00 น. วันนี้ - 17:00 น. วันพรุ่งนี้
อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 20-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.
คาดหมายอุณหภูมิ (°C)
กาญจนบุรี  สูงสุด 33  ต่ำสุด 22
นครสวรรค์  สูงสุด 34  ต่ำสุด 21
ลพบุรี  สูงสุด 34  ต่ำสุด 21
สมุทรสาคร  สูงสุด 33  ต่ำสุด 23
พยากรณ์อากาศประจำวัน - ภาคตะวันออก
พยากรณ์อากาศ โดย กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

พยากรณ์อากาศ ภาคตะวันออก วันที่ 24/11/2014
วันที่ 24/11/2014 ตั้งแต่เวลา 17:00 น. วันนี้ - 17:00 น. วันพรุ่งนี้
อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร
คาดหมายอุณหภูมิ (°C)
ปราจีนบุรี  สูงสุด 34  ต่ำสุด 23
ตราด  สูงสุด 34  ต่ำสุด 24
จันทบุรี  สูงสุด 34  ต่ำสุด 24
พัทยา  สูงสุด 33  ต่ำสุด 25
พยากรณ์อากาศประจำวัน - ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)
พยากรณ์อากาศ โดย กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

พยากรณ์อากาศ ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) วันที่ 24/11/2014
วันที่ 24/11/2014 ตั้งแต่เวลา 17:00 น. วันนี้ - 17:00 น. วันพรุ่งนี้
มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนองกระจาย ร้อยละ 40 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ และตรัง อุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร
คาดหมายอุณหภูมิ (°C)
ระนอง  สูงสุด 32  ต่ำสุด 22
ภูเก็ต  สูงสุด 33  ต่ำสุด 23
พังงา  สูงสุด 32  ต่ำสุด 23
สตูล  สูงสุด 32  ต่ำสุด 23
พยากรณ์อากาศประจำวัน - กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
พยากรณ์อากาศ โดย กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

พยากรณ์อากาศ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล วันที่ 24/11/2014
วันที่ 24/11/2014 ตั้งแต่เวลา 17:00 น. วันนี้ - 17:00 น. วันพรุ่งนี้
มีเมฆบางส่วนกับมีหมอกบางในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.
คาดหมายอุณหภูมิ (°C)
กรุงเทพมหานคร  สูงสุด 35  ต่ำสุด 25
ปทุมธานี  สูงสุด 34  ต่ำสุด 25
สมุทรปราการ  สูงสุด 34  ต่ำสุด 24
เตือนภัยลักษณะอากาศ
เตือนภัยลักษณะอากาศ โดย กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

ฝนตกหนัก และคลื่นลมแรง ฉบับที่ 15
ฉบับที่ 15 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557
หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณทะเลอันดามัน ประกอบกับลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทย แต่ยังคงทำให้ภาคใต้มีฝนเกือบทั่วไป และมีฝนตกหนักบางพื้นที่ บริเวณจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ และตรัง ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมไว้ด้วย ส่วนคลื่นลมในอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร และคลื่นลมในทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ขอให้ชาวเรือในอ่าวไทยและทะเลอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และเรือเล็กในทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่ง
อนึ่ง บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอากาศเย็นในตอนเช้า
ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เวลา 05.00 น.
(ลงชื่อ) นายวันชัย ศักดิ์อุดมไชย
(นายวันชัย ศักดิ์อุดมไชย)
รองอธิบดีฯ รักษาการแทน อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาฝนตกหนัก และคลื่นลมแรง ฉบับที่ 14
ฉบับที่ 14 ลงวันที่ 09 พฤศจิกายน 2557
หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณภาคใต้ได้เคลื่อนตัวลงสู่ทะเลอันดามันแล้ว แต่ยังคงทำให้ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนตกต่อไปอีก 1 วัน ในบริเวณจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา ส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันยังมีฝนตกอีก 1-2 วัน ในบริเวณจังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ และตรัง ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมไว้ด้วย ส่วนคลื่นลมในอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร และคลื่นลมในทะเลอันดามันมีกำลังแรง โดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตร ขอให้ชาวเรือในอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และเรือเล็กในทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่ง
อนึ่ง บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอากาศเย็นในตอนเช้า อุณหภูมิจะลดลงอีก 1-2 องศาเซลเซียส
ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เวลา 22.30 น.
(ลงชื่อ) นายวันชัย ศักดิ์อุดมไชย
(นายวันชัย ศักดิ์อุดมไชย)
รองอธิบดีฯ รักษาการแทน อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาฝนตกหนัก และคลื่นลมแรง ฉบับที่ 13
ฉบับที่ 13 ลงวันที่ 09 พฤศจิกายน 2557
หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณภาคใต้ได้เคลื่อนตัวลงสู่ทะเลอันดามันแล้ว แต่ยังคงทำให้ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนตกต่อไปอีก 1 วัน ในบริเวณจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา ส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันยังมีฝนตกอีก 1-2 วัน ในบริเวณจังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ และตรัง ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมไว้ด้วย ส่วนคลื่นลมในอ่าวไทยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร อีก 1 วัน และคลื่นลมในทะเลอันดามันจะมีกำลังแรงขึ้น โดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตร ขอให้ชาวเรือในอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และเรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง
อนึ่ง บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอากาศเย็นในตอนเช้า อุณหภูมิจะลดลงอีก 1-2 องศาเซลเซียส

ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เวลา 17.00 น.

(ลงชื่อ) นายวันชัย ศักดิ์อุดมไชย
(นายวันชัย ศักดิ์อุดมไชย)
รองอธิบดีฯ รักษาการแทน
อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา

 
สถานีตรวจอากาศในงานมูนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง

เข้าชมข้อมูลจากสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ
ในโครงการของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยากสภากาชาดไทย
ได้ที่
http://www.weatherwatch.in.th

 

Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.