สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ
สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ

อุณหภูมิอากาศ(°C)
-
ความชิ้นสัมพัทธ์(%RH)
-
อุณภูมิจุดน้ำค้าง(°C)
-
ความกดอากาศ(hPa)
-
ฝนรายวัน(24hr)
-
ดัชนีความร้อน(°C)
-
ระดับน้ำ(MSL)
40.32
อุณภูมิน้ำ(°C)
TDS(mg/L)
Battery(V)
13.65
Current(A)
-
Power(W)
-

สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: NW0030

KHS017 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน จ.ฉะเชิงเทรา
GPS: 13.7471501 N,101.5083088 E,Alt:41.611 m.
Last Updated on 13:10:01 20/05/2024

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย
อุณหภูมิอากาศ 32.76 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 69.3 %RH
ความกดอากาศ(MSL)
1004.49
hPa
ระดับน้ำ(MSL) 40.32 M.
ข้อมูลสรุป ค่าวัด หน่วย
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 26.4 °C
ดัชนีความร้อน 32.76 °C
อุณหภูมิอากาศต่ำสุด 26.1 °C
อุณหภูมิอากาศสูงสุด 32.8 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุด 68.6 %RH
ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 91.7 %RH
ฝนสะสมย้อนหลัง 1 ชม. 0 mm.
ฝนสะสมย้อนหลัง 3 ชม. 0 mm.
ฝนสะสมย้อนหลัง 24 ชม. 1.6 mm.
ฝนสะสมย้อนหลัง 72 ชม. 0 mm.
ฝนตามเวลา GMT 7.00น. 0 mm.

พยากรณ์อากาศล่วงหน้า


ที่มาอ้างอิงจาก:https://www.yr.no/en/forecast/graph/2-8345288/Thailand/Nakhon%20Sawan/Wat%20Dong%20Ban%20Pho