สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ
สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ

อุณหภูมิอากาศ(°C)
-
ความชิ้นสัมพัทธ์(%RH)
-
อุณภูมิจุดน้ำค้าง(°C)
-
ความกดอากาศ(hPa)
-
ฝนรายวัน(24hr)
-
ดัชนีความร้อน(°C)
-
ระดับน้ำ(MSL)
38.57
อุณภูมิน้ำ(°C)
TDS(mg/L)
Battery(V)
13.18
Current(A)
-
Power(W)
-

สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: NW0030

KHS017 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน จ.ฉะเชิงเทรา
GPS: 13.7471501 N,101.5083088 E,Alt:41.611 m.
Last Updated on 23:05:02 02/12/2023

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย
อุณหภูมิอากาศ 25.36 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 87.2 %RH
ความกดอากาศ(MSL)
1012.49
hPa
ระดับน้ำ(MSL) 38.57 M.
ข้อมูลสรุป ค่าวัด หน่วย
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 23.09 °C
ดัชนีความร้อน 25.36 °C
อุณหภูมิอากาศต่ำสุด 23.6 °C
อุณหภูมิอากาศสูงสุด 31.9 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุด 61.9 %RH
ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 97 %RH
ฝนสะสมย้อนหลัง 1 ชม. 0 mm.
ฝนสะสมย้อนหลัง 3 ชม. 0 mm.
ฝนสะสมย้อนหลัง 24 ชม. 0 mm.
ฝนสะสมย้อนหลัง 72 ชม. 0 mm.
ฝนตามเวลา GMT 7.00น. 0 mm.

พยากรณ์อากาศล่วงหน้า


ที่มาอ้างอิงจาก:https://www.yr.no/en/forecast/graph/2-8345288/Thailand/Nakhon%20Sawan/Wat%20Dong%20Ban%20Pho