สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ
สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ

ความเร็วลมและทิศทาง
อุณหภูมิอากาศ(°C)
-
ความชิ้นสัมพัทธ์(%RH)
-
อุณภูมิจุดน้ำค้าง(°C)
-
ความกดอากาศ(hPa)
-
ฝนรายวัน(24hr)
-
ดัชนีความร้อน(°C)
-
แสงอาทิตย์(W/m2)
219
PPFD(umol/m2/s)
-
NETRADIO(umol)
-
ความชื้นดิน(%VWC)
100
อุณภูมิดิน(°C)
-
เหนี่ยวนำไฟฟ้าดิน(us/cm)
-
Battery(V)
7.29
Current(A)
-
Power(W)
-

สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: NW0013

ศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย
GPS: 17.40907 N,99.81178 E,Alt:65 m.
Last Updated on 14:20:00 27/05/2024

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย
อุณหภูมิอากาศ 32.34 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 67.4 %RH
ความเร็วลม 4.8 Km/h.
ความเร็วลมกระโชก 13.9 Km/h.
ทิศทางลม 39° NE
พลังงานแสงอาทิตย์ 219 W/m2
ความกดอากาศ(MSL)
1004.36
hPa
ความชื้นในดิน 100 %vwc
อุณหภูมิในดิน 0 °C
ข้อมูลสรุป ค่าวัด หน่วย
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 25.53 °C
ดัชนีความร้อน 32.34 °C
อุณหภูมิอากาศต่ำสุด 24.4 °C
อุณหภูมิอากาศสูงสุด 32.6 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุด 45.5 %RH
ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 76.6 %RH
พลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด 905 W/m2
ฝนสะสมย้อนหลัง 1 ชม. 0 mm.
ฝนสะสมย้อนหลัง 3 ชม. 0 mm.
ฝนสะสมย้อนหลัง 24 ชม. 8.1 mm.
ฝนสะสมย้อนหลัง 72 ชม. 0 mm.
ฝนตามเวลา GMT 7.00น. 0 mm.

พยากรณ์อากาศล่วงหน้า


ที่มาอ้างอิงจาก:https://www.yr.no/en/forecast/graph/2-8345288/Thailand/Nakhon%20Sawan/Wat%20Dong%20Ban%20Pho