สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ
สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ

ความเร็วลมและทิศทาง
อุณหภูมิอากาศ(°C)
-
ความชิ้นสัมพัทธ์(%RH)
-
อุณภูมิจุดน้ำค้าง(°C)
-
ความกดอากาศ(hPa)
-
ฝนรายวัน(24hr)
-
ดัชนีความร้อน(°C)
-
แสงอาทิตย์(W/m2)
0
PPFD(umol/m2/s)
-
NETRADIO(umol)
-
ความชื้นดิน(%VWC)
100
อุณภูมิดิน(°C)
-
เหนี่ยวนำไฟฟ้าดิน(us/cm)
-
Battery(V)
6.97
Current(A)
-
Power(W)
-

สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: NW0013

ศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย
GPS: 17.40907 N,99.81178 E,Alt:65 m.
Last Updated on 21:30:00 29/09/2023

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย
อุณหภูมิอากาศ 26.36 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 59.1 %RH
ความเร็วลม 0 Km/h.
ความเร็วลมกระโชก 0 Km/h.
ทิศทางลม -
พลังงานแสงอาทิตย์ 0 W/m2
ความกดอากาศ(MSL)
1009.97
hPa
ความชื้นในดิน 100 %vwc
อุณหภูมิในดิน 30.2 °C
ข้อมูลสรุป ค่าวัด หน่วย
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 17.77 °C
ดัชนีความร้อน 26.36 °C
อุณหภูมิอากาศต่ำสุด 25 °C
อุณหภูมิอากาศสูงสุด 30.8 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุด 51.7 %RH
ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 77.2 %RH
พลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด 804 W/m2
ฝนสะสมย้อนหลัง 1 ชม. 0 mm.
ฝนสะสมย้อนหลัง 3 ชม. 0 mm.
ฝนสะสมย้อนหลัง 24 ชม. 0.9 mm.
ฝนสะสมย้อนหลัง 72 ชม. 0 mm.
ฝนตามเวลา GMT 7.00น. 0 mm.

พยากรณ์อากาศล่วงหน้า


ที่มาอ้างอิงจาก:https://www.yr.no/en/forecast/graph/2-8345288/Thailand/Nakhon%20Sawan/Wat%20Dong%20Ban%20Pho