สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ
สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ

ความเร็วลมและทิศทาง
อุณหภูมิอากาศ(°C)
-
ความชิ้นสัมพัทธ์(%RH)
-
อุณภูมิจุดน้ำค้าง(°C)
-
ความกดอากาศ(hPa)
-
ฝนรายวัน(24hr)
-
ดัชนีความร้อน(°C)
-
แสงอาทิตย์(W/m2)
0
PPFD(umol/m2/s)
-
NETRADIO(umol)
-
ความชื้นดิน(%VWC)
0
อุณภูมิดิน(°C)
-
เหนี่ยวนำไฟฟ้าดิน(us/cm)
-
Battery(V)
0
Current(A)
-
Power(W)
-

สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: NW0026

KTIS ไร่อ้อย จ.นครสวรรค์
GPS: 15.8945 N,100.0968 E,Alt:60 m.
Last Updated on 22:38:00 02/12/2023

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย
อุณหภูมิอากาศ - °C
ความชื้นสัมพัทธ์ - %RH
ความเร็วลม 0 Km/h.
ความเร็วลมกระโชก 0 Km/h.
ทิศทางลม -
พลังงานแสงอาทิตย์ 0 W/m2
ความกดอากาศ(MSL)
-
hPa
ความชื้นในดิน 0 %vwc
อุณหภูมิในดิน 0 °C
ข้อมูลสรุป ค่าวัด หน่วย
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง NAN °C
ดัชนีความร้อน 0 °C
อุณหภูมิอากาศต่ำสุด - °C
อุณหภูมิอากาศสูงสุด - °C
ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุด - %RH
ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด - %RH
พลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด 0 W/m2
ฝนสะสมย้อนหลัง 1 ชม. 0 mm.
ฝนสะสมย้อนหลัง 3 ชม. 0 mm.
ฝนสะสมย้อนหลัง 24 ชม. 0 mm.
ฝนสะสมย้อนหลัง 72 ชม. 0 mm.
ฝนตามเวลา GMT 7.00น. 0 mm.

พยากรณ์อากาศล่วงหน้า


ที่มาอ้างอิงจาก:https://www.yr.no/en/forecast/graph/2-8345288/Thailand/Nakhon%20Sawan/Wat%20Dong%20Ban%20Pho

ฮิต: 9195