สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ
สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ

ความเร็วลมและทิศทาง
อุณหภูมิอากาศ(°C)
-
ความชิ้นสัมพัทธ์(%RH)
-
อุณภูมิจุดน้ำค้าง(°C)
-
ความกดอากาศ(hPa)
-
ฝนรายวัน(24hr)
-
ดัชนีความร้อน(°C)
-
แสงอาทิตย์(W/m2)
1
PPFD(umol/m2/s)
-
NETRADIO(umol)
-
ความชื้นดิน(%VWC)
0
อุณภูมิดิน(°C)
-
เหนี่ยวนำไฟฟ้าดิน(us/cm)
-
Battery(V)
14.87
Current(A)
-
Power(W)
-

สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: NW0026

KTIS ไร่อ้อย จ.นครสวรรค์
GPS: 15.8945 N,100.0968 E,Alt:60 m.
Last Updated on 20:38:00 13/05/2024

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย
อุณหภูมิอากาศ 17.72 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 97.7 %RH
ความเร็วลม 4.2 Km/h.
ความเร็วลมกระโชก 9.5 Km/h.
ทิศทางลม 64° ENE
พลังงานแสงอาทิตย์ 1 W/m2
ความกดอากาศ(MSL)
-
hPa
ความชื้นในดิน 0 %vwc
อุณหภูมิในดิน 0 °C
ข้อมูลสรุป ค่าวัด หน่วย
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 17.38 °C
ดัชนีความร้อน 17.72 °C
อุณหภูมิอากาศต่ำสุด 0 °C
อุณหภูมิอากาศสูงสุด 17.7 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุด 0 %RH
ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 97.7 %RH
พลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด 1 W/m2
ฝนสะสมย้อนหลัง 1 ชม. 0 mm.
ฝนสะสมย้อนหลัง 3 ชม. 0 mm.
ฝนสะสมย้อนหลัง 24 ชม. 0 mm.
ฝนสะสมย้อนหลัง 72 ชม. 0 mm.
ฝนตามเวลา GMT 7.00น. 0 mm.

พยากรณ์อากาศล่วงหน้า


ที่มาอ้างอิงจาก:https://www.yr.no/en/forecast/graph/2-8345288/Thailand/Nakhon%20Sawan/Wat%20Dong%20Ban%20Pho

ฮิต: 12371