สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ
สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ

อุณหภูมิอากาศ(°C)
-
ความชิ้นสัมพัทธ์(%RH)
-
อุณภูมิจุดน้ำค้าง(°C)
-
ความกดอากาศ(hPa)
-
แสงอาทิตย์(W/m2)
ดัชนีความร้อน(°C)
-/div>
QUANTUM(umol)
0
NETRADIO(umol)
0
ฝนรายวัน(24hr)
-
ความชื้นดิน(%VWC)
18.3
อุณภูมิดิน(°C)
25.59
ความเร็วลม(km/h)
-
ฝุ่น PM 1.0(ppm)
ฝุ่น PM 2.5(ppm)
ฝุ่น PM 10(ppm)

สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: NW0027

Bowen ไร่อ้อย จ.นครสวรรค์
GPS: 15.8595587 N,100.101308 E,Alt:60 m.
Last Updated on 13:55:00 08/02/2023

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย
อุณหภูมิอากาศ 33.69 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 30.7 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 84.7 %RH
ความเร็วลม 14.2 Km/h.
ความเร็วลมกระโชก 16.4 Km/h.
ทิศทางลม 124° SE
พลังงานแสงอาทิตย์ 637.864 W/m2
ความกดอากาศ 1004.7 hPa
ความกดอากาศ(MSL) 1011 hPa
ความชื้นในดิน 18.3 %vwc
อุณหภูมิในดิน 25.59 °C
ข้อมูลสรุป ค่าวัด หน่วย
อุณหภูมิอากาศต่ำสุด 23 °C
อุณหภูมิอากาศสูงสุด 34.2 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุด 75.9 %RH
ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 100 %RH
พลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด W/m2
ฝนสะสมย้อนหลัง 1 ชม. 0 mm.
ฝนสะสมย้อนหลัง 3 ชม. 0 mm.
ฝนสะสมย้อนหลัง 24 ชม. 0 mm.
ฝนสะสมย้อนหลัง 72 ชม. 0 mm.
ฝนตามเวลา GMT 7.00น. 0 mm.

พยากรณ์อากาศล่วงหน้า


ที่มาอ้างอิงจาก:https://www.yr.no/en/forecast/graph/2-8345288/Thailand/Nakhon%20Sawan/Wat%20Dong%20Ban%20Pho