สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ
สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ

ความเร็วลมและทิศทาง
อุณหภูมิอากาศ(°C)
-
ความชิ้นสัมพัทธ์(%RH)
-
อุณภูมิจุดน้ำค้าง(°C)
-
ความกดอากาศ(hPa)
-
ฝนรายวัน(24hr)
-
ดัชนีความร้อน(°C)
-
แสงอาทิตย์(W/m2)
834
PPFD(umol/m2/s)
-
NETRADIO(umol)
-
ความชื้นดิน(%VWC)
0
อุณภูมิดิน(°C)
-
เหนี่ยวนำไฟฟ้าดิน(us/cm)
-
Battery(V)
6.84
Current(A)
-
Power(W)
-

สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: NW0012

ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ
GPS: 15.10758 N,104.28104 E,Alt:113 m.
Last Updated on 13:25:00 20/04/2024

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย
อุณหภูมิอากาศ -40 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 9.8 %RH
ความเร็วลม 10.8 Km/h.
ความเร็วลมกระโชก 17.5 Km/h.
ทิศทางลม 288° WNW
พลังงานแสงอาทิตย์ 834 W/m2
ความกดอากาศ(MSL)
1002.23
hPa
ความชื้นในดิน 0 %vwc
อุณหภูมิในดิน 38.6 °C
ข้อมูลสรุป ค่าวัด หน่วย
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง -55.98 °C
ดัชนีความร้อน -40 °C
อุณหภูมิอากาศต่ำสุด -40 °C
อุณหภูมิอากาศสูงสุด 14.5 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุด 9.8 %RH
ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 9.8 %RH
พลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด 965 W/m2
ฝนสะสมย้อนหลัง 1 ชม. 0 mm.
ฝนสะสมย้อนหลัง 3 ชม. 0 mm.
ฝนสะสมย้อนหลัง 24 ชม. 0 mm.
ฝนสะสมย้อนหลัง 72 ชม. 0 mm.
ฝนตามเวลา GMT 7.00น. 0 mm.

พยากรณ์อากาศล่วงหน้า


ที่มาอ้างอิงจาก:https://www.yr.no/en/forecast/graph/2-8345288/Thailand/Nakhon%20Sawan/Wat%20Dong%20Ban%20Pho

ฮิต: 11581