สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ
สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ

อุณหภูมิอากาศ(°C)
-
ความชิ้นสัมพัทธ์(%RH)
-
อุณภูมิจุดน้ำค้าง(°C)
-
ความกดอากาศ(hPa)
-
แสงอาทิตย์(W/m2)
ดัชนีความร้อน(°C)
-/div>
QUANTUM(umol)
0
NETRADIO(umol)
0
ฝนรายวัน(24hr)
-
ความชื้นดิน(%VWC)
อุณภูมิดิน(°C)
ความเร็วลม(km/h)
-
ฝุ่น PM 1.0(ppm)
4
ฝุ่น PM 2.5(ppm)
4
ฝุ่น PM 10(ppm)
4

สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: NW0028

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล อำเภอละงู จังหวัดสตูล
GPS: 6.863981 N,99.81092 E,Alt:5 m.
Last Updated on 13:15:00 08/02/2023

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย
อุณหภูมิอากาศ 32.88 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 22.1 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 53.3 %RH
พลังงานแสงอาทิตย์ 670.52 W/m2
ความกดอากาศ 1009.13 hPa
ความกดอากาศ(MSL) 1011 hPa
ฝุ่น PM 1.0 4 ppm
ฝุ่น PM 2.5 4 ppm
ฝุ่น PM 10 4 ppm
ข้อมูลสรุป ค่าวัด หน่วย
อุณหภูมิอากาศต่ำสุด 26.3 °C
อุณหภูมิอากาศสูงสุด 33.5 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุด 52.6 %RH
ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 79.3 %RH
พลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด W/m2
ฝนสะสมย้อนหลัง 1 ชม. 0 mm.
ฝนสะสมย้อนหลัง 3 ชม. 0 mm.
ฝนสะสมย้อนหลัง 24 ชม. 0 mm.
ฝนสะสมย้อนหลัง 72 ชม. 0 mm.
ฝนตามเวลา GMT 7.00น. 0 mm.

พยากรณ์อากาศล่วงหน้า


ที่มาอ้างอิงจาก:https://www.yr.no/en/forecast/graph/2-8345288/Thailand/Nakhon%20Sawan/Wat%20Dong%20Ban%20Pho

ฮิต: 3454