สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ
สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ

อุณหภูมิอากาศ(°C)
-
ความชิ้นสัมพัทธ์(%RH)
-
อุณภูมิจุดน้ำค้าง(°C)
-
ความกดอากาศ(hPa)
-
ฝนรายวัน(24hr)
-
ดัชนีความร้อน(°C)
-
ฝุ่น PM 1.0(ppm)
17
ฝุ่น PM 2.5(ppm)
26
ฝุ่น PM 10(ppm)
31

สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: NW0028

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล อำเภอละงู จังหวัดสตูล
GPS: 6.863981 N,99.81092 E,Alt:5 m.
Last Updated on 13:15:00 20/04/2024

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย
อุณหภูมิอากาศ 35.26 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 58.2 %RH
ความกดอากาศ(MSL)
1007.54
hPa
ฝุ่น PM 1.0 17 ppm
ฝุ่น PM 2.5 26 ppm
ฝุ่น PM 10 31 ppm
ข้อมูลสรุป ค่าวัด หน่วย
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 25.8 °C
ดัชนีความร้อน 35.26 °C
อุณหภูมิอากาศต่ำสุด 28.6 °C
อุณหภูมิอากาศสูงสุด 36.9 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุด 54.7 %RH
ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 82.5 %RH
ฝนสะสมย้อนหลัง 1 ชม. 0 mm.
ฝนสะสมย้อนหลัง 3 ชม. 0 mm.
ฝนสะสมย้อนหลัง 24 ชม. 0 mm.
ฝนสะสมย้อนหลัง 72 ชม. 0 mm.
ฝนตามเวลา GMT 7.00น. 0 mm.

พยากรณ์อากาศล่วงหน้า


ที่มาอ้างอิงจาก:https://www.yr.no/en/forecast/graph/2-8345288/Thailand/Nakhon%20Sawan/Wat%20Dong%20Ban%20Pho

ฮิต: 11580