แสดงข้อมูลตรวจวัด
Automatic Weather Station
ID: NW0021
GPS: 17.26908 N,104.78488 E,Alt:130 m.
[1] ถนนชยางกูร ตำบล ขามเฒ่า อำเภอเมืองนครพนม นครพนม 48000
Measure Time: 15:05:00 19/02/2019

SENSOR VALUE UNIT GRAPH SENSOR VALUE UNIT GRAPH
Temperature 34.55 °C Temperature Min 0 °C
Dew Point 19.1 °C Temperature Max 0 °C
Humidity 40.3 %RH Humidity Min 0 %RH
Wind Speed 0.9 Km/h. Humidity Max 0 %RH
Wind Direction 216° SW Solar Radiation Max W/m2
Solar Radiation 532 W/m2
Rainfall 1hr 0 mm.
Barometric 1009.16 hPa Rainfall 3hr 0 mm.
Soil Temperature 0 °C Rainfall 24hr 0 mm.
Soil Moisture 0 % Rainfall 72hr 0 mm.
Battery 13.77 Volt Rain at GMT(7.00) 0 mm.
Graph Min/Max Last 3 month

 

Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.