แสดงข้อมูลตรวจวัด
Automatic Weather Station
ID: NW0021
GPS: 17.26908 N,104.78488 E,Alt:130 m.
[1] ถนนชยางกูร ตำบล ขามเฒ่า อำเภอเมืองนครพนม นครพนม 48000
Measure Time: 12:40:00 24/05/2019

SENSOR VALUE UNIT GRAPH SENSOR VALUE UNIT GRAPH
Temperature 29.14 °C Temperature Min 23.9 °C
Dew Point 25 °C Temperature Max 34.2 °C
Humidity 78.2 %RH Humidity Min 56.7 %RH
Wind Speed 0 Km/h. Humidity Max 100 %RH
Wind Direction - - Solar Radiation Max 1000 W/m2
Solar Radiation 735 W/m2
Rainfall 1hr 0 mm.
Barometric 1007.97 hPa Rainfall 3hr 0 mm.
Soil Temperature 0 °C Rainfall 24hr 0.2 mm.
Soil Moisture 0 % Rainfall 72hr 0.2 mm.
Battery 13.78 Volt Rain at GMT(7.00) 0 mm.
Graph Min/Max Last 3 month

 

Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.