แสดงข้อมูลตรวจวัด
Automatic Weather Station
ID: NW0021
GPS: 17.26908 N,104.78488 E,Alt:130 m.
[1] ถนนชยางกูร ตำบล ขามเฒ่า อำเภอเมืองนครพนม นครพนม 48000
Measure Time: 21:55:00 16/11/2018

SENSOR VALUE UNIT GRAPH SENSOR VALUE UNIT GRAPH
Temperature 24.97 °C Temperature Min 22.1 °C
Dew Point 22.2 °C Temperature Max 35.2 °C
Humidity 84.4 %RH Humidity Min 41.4 %RH
Wind Speed 0.2 Km/h. Humidity Max 94.1 %RH
Wind Direction 62° ENE Solar Radiation Max 785 W/m2
Solar Radiation 1 W/m2
Rainfall 1hr 0 mm.
Barometric 1010.9 hPa Rainfall 3hr 0 mm.
Soil Temperature 0 °C Rainfall 24hr 0 mm.
Soil Moisture 0 % Rainfall 72hr 0 mm.
Battery 12.96 Volt Rain at GMT(7.00) 0 mm.
Graph Min/Max Last 3 month

 

Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.