แสดงข้อมูลตรวจวัด
Automatic Weather Station
ID: NW0020
GPS: 13.7948 N,100.3223 E,Alt: m.
ม.มหิดล(ศาลายา) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
Measure Time: 08:35:00 20/02/2018

SENSOR VALUE UNIT GRAPH SENSOR VALUE UNIT GRAPH
Temperature 28.58 °C Temperature Min 25.8 °C
Dew Point 23.5 °C Temperature Max 28.6 °C
Humidity 74.2 %RH Humidity Min 74.2 %RH
Wind Speed 7.8 Km/h. Humidity Max 87.5 %RH
Wind Direction 201° SSW Solar Radiation Max 320 W/m2
Solar Radiation 320 W/m2
Rainfall 1hr 0 mm.
Barometric 1012.79 hPa Rainfall 3hr 0 mm.
Soil Temperature 32.6 °C Rainfall 24hr 0 mm.
Soil Moisture 1 % Rainfall 72hr 0 mm.
Battery 14.37 Volt Rain at GMT(7.00) 0 mm.
Graph Min/Max Last 3 month

 

Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.