แสดงข้อมูลตรวจวัด
Automatic Weather Station
ID: NW0020
GPS: 13.7948 N,100.3223 E,Alt: m.
ม.มหิดล(ศาลายา) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
Measure Time: 19:35:00 20/02/2019

SENSOR VALUE UNIT GRAPH SENSOR VALUE UNIT GRAPH
Temperature 27.32 °C Temperature Min 23.2 °C
Dew Point 23.3 °C Temperature Max 34 °C
Humidity 78.5 %RH Humidity Min 50.3 %RH
Wind Speed 1.4 Km/h. Humidity Max 92.2 %RH
Wind Direction 178° S Solar Radiation Max 931 W/m2
Solar Radiation 0 W/m2
Rainfall 1hr 0 mm.
Barometric 1012.73 hPa Rainfall 3hr 0 mm.
Soil Temperature 0 °C Rainfall 24hr 0 mm.
Soil Moisture 99.9 % Rainfall 72hr 0 mm.
Battery 13.22 Volt Rain at GMT(7.00) 0 mm.
Graph Min/Max Last 3 month

 

Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.