แสดงข้อมูลตรวจวัด
Automatic Weather Station
ID: NW0020
GPS: 15.8945 N,100.0968 E,Alt: m.
ม.มหิดล(ศาลายา) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
Measure Time: 21:20:00 29/10/2020

SENSOR VALUE UNIT GRAPH SENSOR VALUE UNIT GRAPH
Temperature 23.38 °C Temperature Min 23.3 °C
Dew Point 22.2 °C Temperature Max 28.3 °C
Humidity 93 %RH Humidity Min 84.1 %RH
Wind Speed 0.2 Km/h. Humidity Max 93 %RH
Wind Direction 354° NNW Solar Radiation Max 414 W/m2
Solar Radiation 0 W/m2
Rainfall 1hr 0 mm.
Barometric 1030.28 hPa Rainfall 3hr 0.6 mm.
Soil Temperature 0 °C Rainfall 24hr 10.9 mm.
Soil Moisture 100 % Rainfall 72hr 10.9 mm.
Battery 12.68 Volt Rain at GMT(7.00) 0 mm.
Graph Min/Max Last 3 month

 

Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.