แสดงข้อมูลตรวจวัด
Automatic Weather Station
ID: NW0020
GPS: 15.8945 N,100.0968 E,Alt: m.
ม.มหิดล(ศาลายา) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
Measure Time: 15:55:00 28/01/2021

SENSOR VALUE UNIT GRAPH SENSOR VALUE UNIT GRAPH
Temperature -40 °C Temperature Min -40 °C
Dew Point NAN °C Temperature Max 34.2 °C
Humidity 0 %RH Humidity Min 0 %RH
Wind Speed 5.1 Km/h. Humidity Max 97.4 %RH
Wind Direction 73° ENE Solar Radiation Max 638 W/m2
Solar Radiation 324 W/m2
Rainfall 1hr 0 mm.
Barometric 1030.49 hPa Rainfall 3hr 0 mm.
Soil Temperature 0 °C Rainfall 24hr 0 mm.
Soil Moisture 100 % Rainfall 72hr 0 mm.
Battery 13.68 Volt Rain at GMT(7.00) 0 mm.
Graph Min/Max Last 3 month

 

Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.