แสดงข้อมูลตรวจวัด
Automatic Weather Station
ID: NW0020
GPS: 13.7948 N,100.3223 E,Alt: m.
ม.มหิดล(ศาลายา) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
Measure Time: 08:15:00 21/08/2019

SENSOR VALUE UNIT GRAPH SENSOR VALUE UNIT GRAPH
Temperature 29.42 °C Temperature Min 24.8 °C
Dew Point 25 °C Temperature Max 34.1 °C
Humidity 77 %RH Humidity Min 56.8 %RH
Wind Speed 6.3 Km/h. Humidity Max 91.4 %RH
Wind Direction 138° SE Solar Radiation Max 1111 W/m2
Solar Radiation 569 W/m2
Rainfall 1hr 0 mm.
Barometric 1012.79 hPa Rainfall 3hr 0 mm.
Soil Temperature 0 °C Rainfall 24hr 0.9 mm.
Soil Moisture 99.9 % Rainfall 72hr 1.2 mm.
Battery 14.75 Volt Rain at GMT(7.00) 0 mm.
Graph Min/Max Last 3 month

 

Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.