แสดงข้อมูลตรวจวัด
Automatic Weather Station
ID: NW0020
GPS: 13.7948 N,100.3223 E,Alt: m.
ม.มหิดล(ศาลายา) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
Measure Time: 17:20:00 30/03/2020

SENSOR VALUE UNIT GRAPH SENSOR VALUE UNIT GRAPH
Temperature 38.97 °C Temperature Min 25.5 °C
Dew Point 13.5 °C Temperature Max 40.2 °C
Humidity 22.1 %RH Humidity Min 19.5 %RH
Wind Speed 9 Km/h. Humidity Max 84.9 %RH
Wind Direction 193° SSW Solar Radiation Max 782 W/m2
Solar Radiation 130 W/m2
Rainfall 1hr 0 mm.
Barometric 1030.55 hPa Rainfall 3hr 0 mm.
Soil Temperature 0 °C Rainfall 24hr 0 mm.
Soil Moisture 100 % Rainfall 72hr 0 mm.
Battery 13.55 Volt Rain at GMT(7.00) 0 mm.
Graph Min/Max Last 3 month

 

Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.