แสดงข้อมูลตรวจวัด
Automatic Weather Station
ID: NW0020
GPS: 13.7948 N,100.3223 E,Alt: m.
ม.มหิดล(ศาลายา) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
Measure Time: 10:25:00 25/11/2017

SENSOR VALUE UNIT GRAPH SENSOR VALUE UNIT GRAPH
Temperature 26.56 °C Temperature Min 23.7 °C
Dew Point 17.8 °C Temperature Max 31.2 °C
Humidity 58.4 %RH Humidity Min 52.5 %RH
Wind Speed 7.5 Km/h. Humidity Max 73.5 %RH
Wind Direction 359° NNW Solar Radiation Max 779 W/m2
Solar Radiation 599 W/m2
Rainfall 1hr 0 mm.
Barometric 1012.73 hPa Rainfall 3hr 0 mm.
Soil Temperature 27.5 °C Rainfall 24hr 0 mm.
Soil Moisture 1 % Rainfall 72hr 60.9 mm.
Battery 13.87 Volt Rain at GMT(7.00) 0 mm.
Graph Min/Max Last 3 month

 

Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.