แสดงข้อมูลตรวจวัด
Automatic Weather Station
ID: NW0020
GPS: 13.7948 N,100.3223 E,Alt: m.
ม.มหิดล(ศาลายา) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
Measure Time: 03:10:00 25/06/2019

SENSOR VALUE UNIT GRAPH SENSOR VALUE UNIT GRAPH
Temperature 26.37 °C Temperature Min 25.5 °C
Dew Point 24.6 °C Temperature Max 33.1 °C
Humidity 90 %RH Humidity Min 61.6 %RH
Wind Speed 0 Km/h. Humidity Max 91.2 %RH
Wind Direction - - Solar Radiation Max 977 W/m2
Solar Radiation 0 W/m2
Rainfall 1hr 0 mm.
Barometric 1012.73 hPa Rainfall 3hr 0 mm.
Soil Temperature 0 °C Rainfall 24hr 0.6 mm.
Soil Moisture 99.9 % Rainfall 72hr 49.4 mm.
Battery 13.14 Volt Rain at GMT(7.00) 0 mm.
Graph Min/Max Last 3 month

 

Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.