แสดงข้อมูลตรวจวัด
Automatic Weather Station
ID: NW0020
GPS: 13.7948 N,100.3223 E,Alt: m.
ม.มหิดล(ศาลายา) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
Measure Time: 16:10:00 22/04/2019

SENSOR VALUE UNIT GRAPH SENSOR VALUE UNIT GRAPH
Temperature 33.22 °C Temperature Min 26.9 °C
Dew Point 26.2 °C Temperature Max 35.6 °C
Humidity 66.7 %RH Humidity Min 53.8 %RH
Wind Speed 1.8 Km/h. Humidity Max 90.1 %RH
Wind Direction 248° WSW Solar Radiation Max 910 W/m2
Solar Radiation 402 W/m2
Rainfall 1hr 0 mm.
Barometric 1012.87 hPa Rainfall 3hr 0 mm.
Soil Temperature 0 °C Rainfall 24hr 0 mm.
Soil Moisture 99.9 % Rainfall 72hr 1.8 mm.
Battery 13.61 Volt Rain at GMT(7.00) 0 mm.
Graph Min/Max Last 3 month

 

Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.