แสดงข้อมูลตรวจวัด
Automatic Weather Station
ID: NW0020
GPS: 15.8945 N,100.0968 E,Alt: m.
ม.มหิดล(ศาลายา) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
Measure Time: 15:15:00 21/04/2021

SENSOR VALUE UNIT GRAPH SENSOR VALUE UNIT GRAPH
Temperature 35.51 °C Temperature Min 25.6 °C
Dew Point 26 °C Temperature Max 37.3 °C
Humidity 58.2 %RH Humidity Min 51.4 %RH
Wind Speed 2.9 Km/h. Humidity Max 90.5 %RH
Wind Direction 150° SSW Solar Radiation Max 986 W/m2
Solar Radiation 170 W/m2
Rainfall 1hr 0 mm.
Barometric 1006.89 hPa Rainfall 3hr 0 mm.
Soil Temperature 0 °C Rainfall 24hr 0 mm.
Soil Moisture 0 % Rainfall 72hr 5.8 mm.
Battery 6.82 Volt Rain at GMT(7.00) 0 mm.
Graph Min/Max Last 3 month

 

Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.