แสดงข้อมูลตรวจวัด
Automatic Weather Station
ID: NW0020
GPS: 13.7948 N,100.3223 E,Alt: m.
ม.มหิดล(ศาลายา) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
Measure Time: 02:05:00 28/01/2020

SENSOR VALUE UNIT GRAPH SENSOR VALUE UNIT GRAPH
Temperature 18.44 °C Temperature Min 16.4 °C
Dew Point 14 °C Temperature Max 34.2 °C
Humidity 75.2 %RH Humidity Min 17 %RH
Wind Speed 0 Km/h. Humidity Max 83.3 %RH
Wind Direction - - Solar Radiation Max 782 W/m2
Solar Radiation 0 W/m2
Rainfall 1hr 0 mm.
Barometric 1030.18 hPa Rainfall 3hr 0 mm.
Soil Temperature 0 °C Rainfall 24hr 0 mm.
Soil Moisture 100 % Rainfall 72hr 0 mm.
Battery 12.63 Volt Rain at GMT(7.00) 0 mm.
Graph Min/Max Last 3 month

 

Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.