แสดงข้อมูลตรวจวัด
Automatic Weather Station
ID: NW0020
GPS: 15.8945 N,100.0968 E,Alt: m.
ม.มหิดล(ศาลายา) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
Measure Time: 16:40:00 12/08/2020

SENSOR VALUE UNIT GRAPH SENSOR VALUE UNIT GRAPH
Temperature 34.15 °C Temperature Min 25.8 °C
Dew Point 23 °C Temperature Max 36 °C
Humidity 52.3 %RH Humidity Min 49.6 %RH
Wind Speed 6.2 Km/h. Humidity Max 91.7 %RH
Wind Direction 200° SSW Solar Radiation Max 1105 W/m2
Solar Radiation 260 W/m2
Rainfall 1hr 0 mm.
Barometric 1030.49 hPa Rainfall 3hr 0 mm.
Soil Temperature 0 °C Rainfall 24hr 0 mm.
Soil Moisture 100 % Rainfall 72hr 37.5 mm.
Battery 13.6 Volt Rain at GMT(7.00) 0 mm.
Graph Min/Max Last 3 month

 

Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.