แสดงข้อมูลตรวจวัด
Automatic Weather Station
ID: NW0020
GPS: 15.8945 N,100.0968 E,Alt: m.
ม.มหิดล(ศาลายา) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
Measure Time: 09:35:00 21/10/2021

SENSOR VALUE UNIT GRAPH SENSOR VALUE UNIT GRAPH
Temperature 31.2 °C Temperature Min 25.7 °C
Dew Point 22.3 °C Temperature Max 33.5 °C
Humidity 59.3 %RH Humidity Min 13.6 %RH
Wind Speed 5.8 Km/h. Humidity Max 70.1 %RH
Wind Direction 158° SSW Solar Radiation Max 863 W/m2
Solar Radiation 547 W/m2
Rainfall 1hr 0 mm.
Barometric 1006.89 hPa Rainfall 3hr 0 mm.
Soil Temperature 0 °C Rainfall 24hr 0 mm.
Soil Moisture 0 % Rainfall 72hr 12.8 mm.
Battery 6.77 Volt Rain at GMT(7.00) 0 mm.
Graph Min/Max Last 3 month

 

Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.