แสดงข้อมูลตรวจวัด
Automatic Weather Station
ID: NW0018
GPS: 13.9413 N,100.5925 E,Alt: m.
ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ
Measure Time: 01:10:00 26/02/2017

SENSOR VALUE UNIT GRAPH SENSOR VALUE UNIT GRAPH
Temperature 28.25 °C Temperature Min 0 °C
Dew Point 24.5 °C Temperature Max 0 °C
Humidity 80 %RH Humidity Min 0 %RH
Wind Speed - Km/h. Humidity Max 0 %RH
Wind Direction - - Solar Radiation Max - W/m2
Solar Radiation - W/m2
Rainfall 1hr - mm.
Barometric 1008.94 hPa Rainfall 3hr - mm.
Heat Index 32.8 °C Rainfall 24hr - mm.
Soil Moisture 1 % Rainfall 72hr - mm.
Battery 12.64 Volt Rain at GMT(7.00) mm.Graph Min/Max Last 3 month

 

Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.