แสดงข้อมูลตรวจวัด
Automatic Weather Station
ID: NW0020
GPS: 15.8945 N,100.0968 E,Alt: m.
ม.มหิดล(ศาลายา) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
Measure Time: 15:45:00 06/05/2021

SENSOR VALUE UNIT GRAPH SENSOR VALUE UNIT GRAPH
Temperature 30.32 °C Temperature Min 25 °C
Dew Point 25.2 °C Temperature Max 37.5 °C
Humidity 74.3 %RH Humidity Min 49.7 %RH
Wind Speed 2.9 Km/h. Humidity Max 89.9 %RH
Wind Direction 61° ENE Solar Radiation Max 803 W/m2
Solar Radiation 262 W/m2
Rainfall 1hr 0 mm.
Barometric 971.89 hPa Rainfall 3hr 0 mm.
Soil Temperature 0 °C Rainfall 24hr 4.6 mm.
Soil Moisture 0 % Rainfall 72hr 4.6 mm.
Battery 6.82 Volt Rain at GMT(7.00) 0 mm.
Graph Min/Max Last 3 month

 

Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.