แสดงข้อมูลตรวจวัด
Automatic Weather Station
ID: NW0025
GPS: 17.2872 N,104.7853 E,Alt:130 m.
[6] วิทยาลัยนครพนม ตำบล ขามเฒ่า อำเภอเมืองนครพนม นครพนม 48000
Measure Time: 15:15:00 28/01/2021

SENSOR VALUE UNIT GRAPH SENSOR VALUE UNIT GRAPH
Temperature 28.9 °C Temperature Min 19.9 °C
Dew Point 21.6 °C Temperature Max 31.1 °C
Humidity 64.7 %RH Humidity Min 49.5 %RH
Wind Speed 1.9 Km/h. Humidity Max 100 %RH
Wind Direction 105° ESE Solar Radiation Max 838 W/m2
Solar Radiation 579 W/m2
Rainfall 1hr 0 mm.
Barometric 1011.56 hPa Rainfall 3hr 0 mm.
Soil Temperature 0 °C Rainfall 24hr 0 mm.
Soil Moisture 0 % Rainfall 72hr 0 mm.
Battery 13.39 Volt Rain at GMT(7.00) 0 mm.
Graph Min/Max Last 3 month

 

Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.