แสดงข้อมูลตรวจวัด
Automatic Weather Station
ID: NW0025
GPS: 17.2872 N,104.7853 E,Alt:130 m.
[6] วิทยาลัยนครพนม ตำบล ขามเฒ่า อำเภอเมืองนครพนม นครพนม 48000
Measure Time: 16:05:00 16/07/2019

SENSOR VALUE UNIT GRAPH SENSOR VALUE UNIT GRAPH
Temperature 34.26 °C Temperature Min 26.5 °C
Dew Point 26.1 °C Temperature Max 34.7 °C
Humidity 62.6 %RH Humidity Min 55.2 %RH
Wind Speed 0.3 Km/h. Humidity Max 100 %RH
Wind Direction 148° SSW Solar Radiation Max 941 W/m2
Solar Radiation 470 W/m2
Rainfall 1hr 0 mm.
Barometric 1000.17 hPa Rainfall 3hr 0 mm.
Soil Temperature 0 °C Rainfall 24hr 0 mm.
Soil Moisture 0 % Rainfall 72hr 0 mm.
Battery 13.37 Volt Rain at GMT(7.00) 0 mm.
Graph Min/Max Last 3 month

 

Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.