แสดงข้อมูลตรวจวัด
Automatic Weather Station
ID: NW0025
GPS: 17.2872 N,104.7853 E,Alt:130 m.
[6] วิทยาลัยนครพนม ตำบล ขามเฒ่า อำเภอเมืองนครพนม นครพนม 48000
Measure Time: 12:40:00 24/05/2019

SENSOR VALUE UNIT GRAPH SENSOR VALUE UNIT GRAPH
Temperature 29.87 °C Temperature Min 24.1 °C
Dew Point 26.4 °C Temperature Max 34.7 °C
Humidity 81.5 %RH Humidity Min 54.4 %RH
Wind Speed 0.2 Km/h. Humidity Max 100 %RH
Wind Direction 66° ENE Solar Radiation Max 971 W/m2
Solar Radiation 682 W/m2
Rainfall 1hr 0 mm.
Barometric 1008.54 hPa Rainfall 3hr 0 mm.
Soil Temperature 0 °C Rainfall 24hr 0 mm.
Soil Moisture 0 % Rainfall 72hr 0 mm.
Battery 13.38 Volt Rain at GMT(7.00) 0 mm.




Graph Min/Max Last 3 month

 

Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.