แสดงข้อมูลตรวจวัด
Automatic Weather Station
ID: NW0025
GPS: 17.2872 N,104.7853 E,Alt:130 m.
[6] วิทยาลัยนครพนม ตำบล ขามเฒ่า อำเภอเมืองนครพนม นครพนม 48000
Measure Time: 05:20:00 14/10/2021

SENSOR VALUE UNIT GRAPH SENSOR VALUE UNIT GRAPH
Temperature 23.75 °C Temperature Min 0 °C
Dew Point 23.8 °C Temperature Max 0 °C
Humidity 100 %RH Humidity Min 0 %RH
Wind Speed 0 Km/h. Humidity Max 0 %RH
Wind Direction - - Solar Radiation Max W/m2
Solar Radiation 1 W/m2
Rainfall 1hr 0 mm.
Barometric 1001.35 hPa Rainfall 3hr 0 mm.
Soil Temperature 0 °C Rainfall 24hr 0 mm.
Soil Moisture 0 % Rainfall 72hr 0 mm.
Battery 12.61 Volt Rain at GMT(7.00) 0 mm.
Graph Min/Max Last 3 month

 

Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.