แสดงข้อมูลตรวจวัด
Automatic Weather Station
ID: NW0024
GPS: 17.2758 N,104.7949 E,Alt:130 m.
[5] วัดเกาะแก้วธรรมราม ตำบล ขามเฒ่า อำเภอเมืองนครพนม นครพนม 48005
Measure Time: 08:55:00 30/08/2019

SENSOR VALUE UNIT GRAPH SENSOR VALUE UNIT GRAPH
Temperature 23.72 °C Temperature Min 0 °C
Dew Point 23.7 °C Temperature Max 0 °C
Humidity 100 %RH Humidity Min 0 %RH
Wind Speed 3.3 Km/h. Humidity Max 0 %RH
Wind Direction 66° ENE Solar Radiation Max W/m2
Solar Radiation 109 W/m2
Rainfall 1hr 0 mm.
Barometric 996.21 hPa Rainfall 3hr 0 mm.
Soil Temperature 0 °C Rainfall 24hr 0 mm.
Soil Moisture 0 % Rainfall 72hr 0 mm.
Battery 13.41 Volt Rain at GMT(7.00) 0 mm.
Graph Min/Max Last 3 month

 

Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.