แสดงข้อมูลตรวจวัด
Automatic Weather Station
ID: NW0024
GPS: 17.2758 N,104.7949 E,Alt:130 m.
[5] วัดเกาะแก้วธรรมราม ตำบล ขามเฒ่า อำเภอเมืองนครพนม นครพนม 48005
Measure Time: 12:40:00 24/05/2019

SENSOR VALUE UNIT GRAPH SENSOR VALUE UNIT GRAPH
Temperature 29.48 °C Temperature Min 24 °C
Dew Point 26 °C Temperature Max 34.5 °C
Humidity 81.5 %RH Humidity Min 56.3 %RH
Wind Speed 0.5 Km/h. Humidity Max 100 %RH
Wind Direction 226° SW Solar Radiation Max 997 W/m2
Solar Radiation 533 W/m2
Rainfall 1hr 0 mm.
Barometric 1008.18 hPa Rainfall 3hr 0 mm.
Soil Temperature 0 °C Rainfall 24hr 0 mm.
Soil Moisture 0 % Rainfall 72hr 0 mm.
Battery 14.38 Volt Rain at GMT(7.00) 0 mm.
Graph Min/Max Last 3 month

 

Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.