แสดงข้อมูลตรวจวัด
Automatic Weather Station
ID: NW0024
GPS: 17.2758 N,104.7949 E,Alt:130 m.
[5] วัดเกาะแก้วธรรมราม ตำบล ขามเฒ่า อำเภอเมืองนครพนม นครพนม 48005
Measure Time: 21:50:00 16/11/2018

SENSOR VALUE UNIT GRAPH SENSOR VALUE UNIT GRAPH
Temperature 26.17 °C Temperature Min 23.2 °C
Dew Point 21.7 °C Temperature Max 36.2 °C
Humidity 76.5 %RH Humidity Min 34.7 %RH
Wind Speed 0 Km/h. Humidity Max 84.3 %RH
Wind Direction - - Solar Radiation Max 809 W/m2
Solar Radiation 1 W/m2
Rainfall 1hr 0 mm.
Barometric 1010.04 hPa Rainfall 3hr 0 mm.
Soil Temperature 0 °C Rainfall 24hr 0 mm.
Soil Moisture 0 % Rainfall 72hr 0 mm.
Battery 12.91 Volt Rain at GMT(7.00) 0 mm.
Graph Min/Max Last 3 month

 

Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.