ปิดเซิร์ฟเวอร์ชั่วคราว
ประกาศ: แจ้งปิดเซิร์ฟเวอร์ชั่วคราวทั้งหมด
เนื่องจากทางอินเทอร์เน็ตไทยแลนด์(IDC) ให้ย้ายเครื่องเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดไปยังตู้แร็คใหม่ ในวัน พฤหัสบดี ที่ 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00น. -15.00น.

ขออภัยในความไม่สะดวก
ขอบคุณครับ
 
พยากรณ์อากาศ
 
Satellite Image

 
Thai Marine Meteorological Center
Wind field at 850 hPa Unit degree/knots
Wind field at 850 hPa Unit degree/knots
Relative vorticity at 500 hPa Unit *10**(-5) 1/SecondRelative vorticity at 500 hPa Unit *10**(-5) 1/Second

Fine grid Significant Wave Height Fine grid Significant Wave Height
Storm Surge model output
Storm Surge model output

Ref.: Thai Marine Meteorological Center

 

Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.